Puntongcharoen Engineering Co., Ltd.
 
 
Our Products
Polyurethane foam (P.U. Foam)
 
 
โพลียูรีเทนโฟม

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือ Polyurethane foam เป็นวัสดุกันความร้อนเก็บความเย็น และลดเสียงดัง โดยมีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด (Closed Cell) มีช่องอากาศเป็นโพรงเรียกว่า Air Cap จำนวนน้อย ติดตั้ง โดยใช้วิธีพ่น หรือติดกับวัสดุ เช่น โลหะ ไม้ อิฐ คอนกรีต แก้วพลาสติก กระเบื้อง ยิปซัม เป็นต้น

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือ Polyurethane foam ประสานแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุไม่มีรอยต่อฉนวน สามารถกำหนดความหนาเนื้อโฟมได้ตามต้องการ จึงสามารถลดความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพไม่อมน้ำ และไม่ซึมน้ำ ลดเสียงดัง เหมาะสำหรับติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา บ้านที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมห้องเย็น เครื่องปรับอากาศที่ต้องการควบคุม อุณหภูมิ เทค ผับ ฯลฯ

ประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใช้ได้รับจากผลิตภัณฑ์

 1. ป้องกันความร้อน-ความเย็น (Most Efficient) สามารถป้องกันความร้อนจากหลังคา หรือผนังได้กว่า 95% ค่าการนำความร้อน K-Factor 0.009 W/mK ค่าต้านทานความร้อน R-Value = 8.48 hr F ft2/BTU. ในความหนา 1 นิ้ว มีค่าการส่งผ่านความร้อน U-Valve = 0.118 BTU./ft hr F
 2. ป้องกันการรั่วซึม (Water Leaking) ความชื้นไม่เป็นอุปสรรค ไม่อมน้ำ น้ำจะซึมผ่านไม่ได้ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา เชื้อโรค และกลิ่นอับ
 3. ลดเสียงดัง กันเสียง (Noise Inhibiting) โครงสร้างเป็นโพรงอากาศ (Air Gap) เป็นจำนวนน้อย จึงสามารถลดเสียงได้มากกว่า 70 เดซิเบล
 4. ทนกรด ทนด่าง (Acid & Base Resistant) ไม่ละลายในเบนซิน ดีเซล แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันเครื่อง หรือสารละลายที่เป็นกรด และด่าง
 5. การทนไฟ และไม่ลามไฟ (Fire Resistant) มีส่วนผสมของสารกันไฟ 15 % ไม่เป็นเชื้อไฟเมื่อโดนเผาไฟ จะไหม้เฉพาะส่วน จึงไม่ลามไปส่วนอื่น
 6. ไม่มีสารเจือปน (Non Toxic/Irritant) ไม่มีส่วนผสมของใยหิน (ASBESTOS) และใยแก้ว (Fiber Glass) หรือสารละคายเคืองอื่นๆ จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ ผด ผื่น คัน เมื่อสัมผัส ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีสารก่อมะเร็ง และไม่เป็นพิษ
 7. ป้องกัน แมลง มด หนู เข้ามาอยู่อาศัย (Vermim Resitant) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สัตว์ และแมลงต่างๆ ไม่สามารถกัดกิน หรือเข้าไปทำรังได้
 8. น้ำหนักเบา และแข็งแรง (Light Weight & Strength) น้ำหนักเบา 0.8 kg/m3 ไม่เพิ่มปัญหาเรื่องน้ำหนักกับโครงสร้าง เนื้อโฟมแข็งสามารถรับแรงกดได้ถึง 22 kg/cm3
 9. ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation Control) สามารถแยกความร้อน และความเย็นที่พื้นผิว ทำให้ไม่เกิดการก่อตัวไอน้ำ เหมาะสำหรับงานห้องเย็น
 10. ติดตั้งง่าย (Easy to Install) การพ่นฉนวน ใช้เวลาการเชตตัว 3 วินาที สามารถพ่นติดกับวัสดุทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา และผนังคอนกรีต
 11. ไม่มีการยุบตัว (Does Not Pack Down) มีความหนาแน่น 32-50 kg/m3 เป็นโฟมแข็ง (Rigid Foam) ไม่ยุบตัวหรือเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานนานเท่ากับตัวอาคาร
 12. รูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม (Architecual Shaped) ขึ้นรูปได้ไปตามวัสดุ หรือชิ้นงานที่พ่น เช่น จะขึ้นลอนตามลอนกระเบี้อง แนวโค้งหลังคา แนวฉาบเรียบ และหลังคาเหล็ก
 13. ประหยัดพลังงาน (Energy Saver) สามารถป้องกันการนำ พา และการแผ่รังสีความร้อน จากผนัง และหลังคาได้มากกว่า 95 % ทำให้อุณหภูมิลดลงแตกต่างจากอุณหภูมิบนฝ้า หรือใต้หลังคา ซึ่งร้อนจัดได้ไม่น้อยกว่า 20 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ จะทำให้เย็นลงรวดเร็ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานน้อยลง จึงลดการสูญเสียพลังงาน ประหยัดค่าไฟถึง 50 %
 14. การลงทุนที่คุ้มค่า (Worth For Inventment) ถ้านำสมบัติในด้านการป้องกันความร้อน มาเปรียบเทียบในเชิงสมบัติด้านวิศวกรรมที่เท่ากันจะพบว่า ต้นทุนต่อหน่วยจะถูกกว่าฉนวนอื่นๆ ทั้งในเรื่องสมบัติ และอายุการใช้งาน

P.U. Foam เมื่อเปรียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
P.U. Foam มีดัชนีในการเป็นฉนวนดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่มีในท้องตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากต่อไปนี้

P.U. Foam 2.5 cm.
ไม้คอร์ก 6.0 cm.
ไฟเบอร์แข็ง 6.5 cm.
เส้นใยไมเนอรับ ใยแก้ว 6.7 cm.
ไม้อัด 14.0 cm.
อิฐบล็อกซีเมนต์ 38.0 cm.
อิฐก่อกำแพง 86.0 cm.