Puntongcharoen Engineering Co., Ltd.
 
 
Our Products
 
 
ฉนวนผ้าใยยืดหยุ่น

ฉนวนผ้าใยเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสามารถลดเสียง และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับโรงไฟฟ้าต้นกำลัง, ท่อไอน้ำอุณหภูมิสูง รวมถึง วาล์ว และหน้าแปลน

ฉนวนผ้าใยยืดหยุ่นเหมาะสำหรับทำให้กังหันก๊าซ หรือไอน้ำให้มีอุณหภูมิคงที่

วัสดุเป็นด้ายเสริมสแตนเลส ช่วยเพิ่มอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น เป็นแจ๊คเก็ตในตัวให้กับวาล์ว หน้าแปลน และท่อ ง่ายต่อการถอดประกอบเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

วัสดุที่บรรจุภายในฉนวนผ้าใยยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ และราคาที่ยอมรับได้